Permittering og annen info.

Postet av Stakkevollan IF den 1. Apr 2020


Daglig leder er nå permittert. Arbeidsmengden er så liten for tida, så det er ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde stillinga. Klubben taper store penger hver uke fordi Bobla er stengt og vil nok også tape en del videre i sesongen pga liten/ingen aktivitet/kampavvikling fremover, så alle innsparinger hjelper på. Vi følger utviklinga nøye og opphever permitteringa så snart det er behov for det.

Mail til Stakkevollan IF vil bli lest sporadisk og det som må besvares vil gjøres av styreleder Anja Benjaminsen-Harjo. SIF telefonen vil ikke være betjent.

Når det gjelder åpninga for aktivitet i små grupper som kom i dag, så er vi usikker på om dette gjelder innendørsanlegg, eller kun utendørs. Smitte i gresset kan leve i mange dager hvis noen spytter i gresset osv.. Vi forventer mer spesifisering fra NIF/NFF på hvordan dette skal håndheves og vil oppdatere dere så snart vi vet. Vi kan ikke administrere dette fra klubbens side, så foreløpig kan vi ikke åpne opp for aktivitet. 

Hvis det åpnes opp, så vil det komme kjøreregler for hvordan dette kan organiseres av dere selv. 

Vi forventer oppdatering fra Troms Fotballkrets på hvordan sesongen planlegges gjennomført, senest den 08. april.
Innkalling til årsmøte

Postet av Stakkevollan IF den 23. Jan 2020

NB: Årsmøtet må utsettes en uke. Dermed: Ny dato er tirsdag den 25.02. kl. 1800.

Stakkevollan IF innkaller til årsmøte på tirsdag den 25. februar kl. 1800.

Møtet avholdes på klubbhuset. Saker som ønskes behandlet, må være innkommet senest søndag den 2.februar. De kan sendes på e-post: post@stakkevollan.com, eller pr. post til klubbens adresse: Nordøyvegen 45, 9018 Tromsø.

Alle sakspapirer utleveres på møtet.

Det vil bli vanlige årsmøtesaker som behandling av årsmelding, regnskap, budsjett og valg.  Forslag på nye styremedlemmer/varamedlemmer ønskes. Ta kontakt på post@stakkevollan.com eller med Arne Bjørklund, leder i valgkomiteen :)

Alle lag må stille med minst 2 deltakere, gjerne flere :) 

NB: I tillegg til valg av styre er vi også nødt til å etablere en anleggsgruppe som skal bidra med utvikling av ny kunstgressbane. Info om dette blir sak på møtet. Vi tar imot forslag til deltakere i en slik gruppe.