OVERSIKT OVER TRENERE 

GUTTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
Gutter 2015-2016Nicolai
Indianne Karoline
Sørensen
Fjellås
90765808
47719929  
nico54 at gmail.com
ikfjell at gmail.com
Gutter 2013-2014Robert 
Kjærsti
Stefan
Radhika Helene 
Mortensen
Thorsteinsen
Bye
Grønberg Holmlund
98207848
92415765
99164574 
90049063 
Robert.Mortensen at bravida.no
thorsteinsen82 at hotmail.com
stefanbye at gmail.com
radgro at hotmail.com
Gutter 2011Arne
Susann
Kjærsti
Bjørklund
Stavem Lundvlad
Thorsteinsen
99404449
95132337
92415765
arne.bjorklund at gmail.com
susann_stavem at hotmail.com
thorsteinsen82 at hotmail.com
Gutter 2010Jørn
Geir Magnus
Antonsen
Pettersen
91735439
91131416
jorn_anton at hotmail.com
geir.mag at gmail.com
5 div menn
Ørjan
Luis
Harjo
Andresen-Rimala
90608508
41778811
oerjahar at online.no
LuisRimala at hotmail.com
6 div menn
Sindre
Stig Martin
Blomsø
Nilsen
47614575
99507775
sindre_blomso at hotmail.com
nilsen.stigm at gmail.com


JENTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
Jenter 2015-2016Jenter 2013-2014
Germain
Eivind
Muvunyi
Elvestad
46633772
90591440
germainmuvunyi72 at hotmail.com
eivind.elvestad at hotmail.com
3 div kvinner
Karianne
Ronny
Pedersen
Rognmo

90362562

ronnyrog at hotmail.com