Reklameskilt på banen og banner i bobla er 2 viktige inntektskilder for oss. Alle lagene får andel av de inntekter de skaffer ved å selge reklameplass. Det er dermed gode inntektsmuligheter ved å gjøre en liten innsats, og denne får de hvert år så lenge avtalen gjelder :)

Her finner dere avtalene som skal brukes:

Her finner dere oversikt over gjeldende sponsorer:Skilt- og bannersponsorer 2017:
SkiltExtra StakkevollanOvertrekksgenser
SkiltByggesystemer4 m
SkiltNofi3 mBannerDNB17 m
BannerBakehuset AS5 m
BannerHolm Shipping3 m
BannerKSAT4 m
BannerSpareBank1 Nord-Norge5 m
BannerSMS Helsetjenester4 m
BannerBunker Oil15 m