Medlemsavgift: 500 kr.
SIF har tidligere kun hatt ett medlemskap pr. familie, men i tråd med nye retningslinjer fra NIF, så er dette nå endret til personlige medlemskap. Medlemsavgifta er nå 500 kr pr utøver.

Aktivitetsavgift:
Sammen med medlemsavgifta, så dekker dette kostnader ved bruk av kunstgressbanen og Bobla i sommerhalvåret, og bruk av klubbhuset til alle lagenes arrangement. Det dekker også drakter, fotballer, kjegler/hatter, grunnforsikring, avgift for seriespill, dommerregninger, trenerkurs og lederkurs for tillitsvalgte m.m.
Refusjon av aktivitetsavgift  pga. flytting/overgang, kan skje ved søknad til post@stakkevollan.com.
Det vil ikke være noen refusjon etter at halv sesong er passert. Det gis heller ikke noe søskenrabatt for spillere på klubbens seniorlag. 

Sesongen starter 01.11 og avsluttes 31.10 påfølgende år.

Satser 2019:
Alder: 5-6 år: Aktivitetsavgift 1000,- (Inkl. SIF genser)

Alder: 7-12 år: Aktivitetsavgift 1700,-

Alder: 13-16 år: Aktivitetsavgift 1900,-

HALV AKTIVITETSAVGIFT FOR YNGRE SØSKEN.

Vintertreningene i Bobla koster ekstra, og dette administreres av de enkelte lag, og kostnaden her avhenger av antall ukentlige økter.

Alle fakturaer fra SIF sendes på e-post. Hvis noen ønsker faktura i posten, så må de gi beskjed om det. Fakturagebyr på 25 kr kommer da i tillegg.

Alle klubbens medlemmer skal melde seg inn via innmeldingslinken: "Bli medlem" til høyre i topp-menyen.
http://www.stakkevollan.com/register/apply/application 

Levert av IdrettenOnline