Alle henvendelser angående Bobla, gjøres til bobla@stakkevollan.com

Vakttelefon: 402 40998

Instruks/reglement for bruken finner dere her:
Brukerinstruks Bobla.pdf - se spesielt punktet ang slukking av lys og forsøpling.


* Vintertreningene har bindingstid for hele perioden, og gjelder fra 1. nov - 30 april. Det er åpent for trening alle dager, med unntak av røde dager. Det må gis beskjed i god tid i forveien hvis man ønsker å beholde treninga på røde dager. Avbestilling av treningstid i sommerperioden, kan gjøres med 2 dagers varsel.  

Booking av timer på vinteren skjer uavhengig av hva som er booket på sommeren, og må bestilles separat i løpet av august/september.

Oversikten over timene er passordbeskyttet. SIF trenere får passord ved å sende en mail til daglig leder. Oversikten finner dere under menyen "Anlegg" - "Timefordeling!

Viktig info:
Ber dere sørge for at ALLE brukerne får beskjed om at det er strengt forbudt å leke i rondellen. Det er ikke lov til å sperre noen inne/ute eller sende den avgårde i full fart. Både fordi noen kan skades, men også fordi rondellen kan gå i stykker og kollapse. Dere er alle ansvarlige for at anlegget tas vare på og dere får alle lov til å passe på hverandre. Det er også lite smart å ødelegge stolene. Det er kun dere som er brukere som straffes.

Vinterpriser: 15.10 - 30.04.

Man - tors:
1/3 hall - 450 kr/t.

2/3 hall - 875 kr/t.

3/3 hall - 1300 kr/t.
Fre - søn:
1/3 hall - 350 kr/t.

2/3 hall - 700 kr/t.

3/3 hall - 1050 kr/t.

Sommerpriser: 01.05 - 14.10.
1/3 hall - 250 kr/t.
2/3 hall - 475 kr/t.
3/3 hall - 700 kr/t.