POLITIATTEST

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest for forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Alle trenere, lagledere og foreldrekontakter trenger en godkjent politiattest før de starter i rollen.

Elektronisk søknad:
Før man søker på nettet trenger man en bekreftelse fra klubben. Det er nok om dere sender en mail til post@stakkevollan.com og ber om en bekreftelse. Skriv da også f.datoen. adressen og mobilnr.

Vi sender da bekreftelsen til dere på mail. Dere lagrer den så på egen pc og legger den ved som vedlegg til søknaden. Dere bruker innlogging med Bank ID, så det skal være greit å få det til. Kryss av for "Frivillig arbeid"


Lenke til elektronisk søknad hos politi: Klikk her

Informasjon fra NIF: Klikk her

VIKTIG: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin godkjente politiattest til daglig leder (Roshild J) så snart de får den fra Politiet. Ta kontakt for å avtale tidspunkt, event send bilde av den.

De som har politiattest fra tidligere år/andre verv, behøver ikke å skaffe ny attest til verv i SIF. Men de behøver å vise den fram. Mer info om dette her.