Alle spillere og dommere, uansett alder, skal fylle ut samtykkeskjemaet. Skjemaet skrives ut fra nett - all info kan fylles ut elektronisk før det skrives ut. Når alt er fylt inn, så må skjemaet skrives ut og signeres av spilleren selv, og foresatte (hvis spilleren er under 18 år)

Her finner dere samtykkeskjemaet som skal brukes ved overgang.

Dere må også krysse av for amatør og overgang i Norge. Hvis noen er usikre på utfylling, så ta kontakt med daglig leder. Tlf 4833 1982 i tlf.tida. Evt. på mail: post@stakkevollan.com

Skjemaet scannes og sendes på mail når det er signert av spilleren, og foresatt (Hvis spilleren er under 18 år). 

Kostnadene ved overgang dekkes av den enkelte spiller. Faktura sendes på e-post og den må være betalt av spilleren før klubben betaler overgangen.


Satsene i 2024:
Spillere fra 12 år og yngre: 100 kr.
Spillere mellom 13-15 år: 600 kr
Spillere over 16 år: 600 kr.