Alle som bruker garderobene forplikter seg til å lese og forstå reglementet.

REGLEMENT FOR BRUK AV GARDEROBENE:

Hjemmelaget er til enhver tid ansvarlig for at garderobene forlates i god stand.
Hvis dere ankommer skitne garderober, så gi beskjed om det på sms til 40240998.

Garderobene skal moppes og ryddes etter all bruk, også etter bruk på treninger. Dette gjelder så klart også på toalettene, og selve toalettet skal selvfølgelig også rengjøres. Se til at det er toalettpapir og tørkepapir i beholderne. Det er til hjelp for dere selv om dere ber dommer(ne) og bortelag om å rydde etter seg, men dere må uansett vente til de er ferdige slik at dere kan ta det som er igjen og låse.
  1. Hjemmelaget er alltid ansvarlig for åpning/låsing og renhold etter hver kamp, men det er lurt å be motstandere og dommerne om å rydde etter seg. Det letter arbeidet for den enkelte.

  2. Det står mopp og kost/støvbrett i alle garderobene. La de stå! De er merket med hjemme/borte/dommer.

  3. Rene mopper, klorinspray, JIF, hansker, toalettpapir og tørkepapir finnes på vaskerommet ved siden av hjemmegarderoben. Hvis dere bytter mopper, så skal skitne mopper legges i den store bøtta, og det skal ALLTID settes på nye mopper på skaftene.
    Nøkler til de ulike beholderne henger på korktavla på høyre side av døra inne på vaskerommet. Papir skal sette INN i beholderne, ikke legges på gulvet eller på vasken!
    HENG NØKLENE TILBAKE ETTER BRUK!

  4. Det står 4 cornerflagg i gangen utenfor hjemmegarderoben. Disse settes ut før 11er kamp, og skal tas inn etter kamp. Hvis det er 2 kamper etter hverandre, så er de som er hjemmelag i dagens siste kamp, ansvarlig for dette. Glemte flagg som ødelegges/forsvinner må erstattes av de som var hjemmelag på dagens siste kamp.

  5. NB: Sjekk alltid hva varmekablene i dusjrommene står på (også i dommergarderoben). De skal stilles til maks 15 grader når dere forlater.


Styret i Stakkevollan IF