OVERSIKT OVER TRENERE 

GUTTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
Gutter 2017Nicolai
Christian
Ek
Breines
93262505
nikolai.ek at gmail.com
cbreines at online.no
Gutter 2016Nicolai
Sørensen
90765808
nico54 at gmail.com
Gutter 2015Arnt Ragnar
Helmersen
90077731
arnt.helmersen at hotmail.com
Gutter 2013-2014Stefan
Radhika Helene 
Indianne
Bye
Grønberg Holmlund
Fjellås
99164574 
90049063 
47719929
stefanbye at gmail.com
radgro at hotmail.com
ikfjell at gmail.com
Gutter 2011Arne
Kjærsti
Bjørklund
Thorsteinsen
99404449
92415765
arne.bjorklund at gmail.com
thorsteinsen82 at hotmail.com
Gutter 2010Jørn
Geir Magnus
Antonsen
Pettersen
91735439
91131416
jorn_anton at hotmail.com
geir.mag at gmail.com
5 div menn
Lars PetterRotvold Nilsen90663029

larsi_ at hotmail.com

6 div menn
Sindre
Stig Martin
Blomsø
Nilsen
47614575
99507775
sindre_blomso at hotmail.com
nilsen.stigm at gmail.com


JENTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
Jenter 2017Nicolai
Christian
Ek
Breines
93262505
nikolai.ek at gmail.com
cbreines at online.no
Jenter 2015-2016Kjærsti
Thorsteinsen
92415765
thorsteinsen82 at hotmail.com
Jenter 2013-2014
Germain
Kjærsti
Muvunyi
Thorsteinsen
46633772
92415765
germainmuvunyi72 at hotmail.com
thorsteinsen82 at hotmail.com
3 div kvinner
Ronny
Rognmo
90362562
ronnyrog at hotmail.com