OVERSIKT OVER FORELDREKONTAKTER (Pr. 01.11.16)GUTTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
Gutter 2017Lene
 Kristiansen
91602147
lenekarlsen at live.no
Gutter 2016Gutter 2015Johannes
Sæleset
90149686
johannes.saeleset at gmail.com
Gutter 2013-2014
Radhika Helene  
Grønberg Holmlund
90049063
radgro at hotmail.com
Gutter 2011Susann
Marte
Stavem Lundblad
Thorsteinsen
95132337
45025211
susann_stavem at hotmail.com
martethorsteinsen at hotmail.com
Gutter 2010Susann
Stavem Lundblad
95132337
susann_stavem at hotmail.com
JENTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
Jenter 2017Jenter 2015/2016
AgnetheBæverud

41271568

agnethe.h.baverud at uit.no
Jenter 2013/2014
Cathrine  
Glad Ovesen
40454800
cglad_ovesen at hotmail.com