Melde inn skade

Alle medlemmer som har betalt medlemsavgift til SIF er dekket av grunnforsikringen. Det er lurt å sette seg inn i hva dette innebærer, og så får den enkelte vurdere om de har behov for utvidet forsikring. Dette må bestilles og betales av den enkelte. Skader må også meldes inn av den enkelte spiller/foresatt. Dette gjøres her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Dere kan lese dere til det meste ved å klikke her. 

NB: De som ikke betaler medlemsavgifta innen forfall, er ikke forsikret og kan derfor ikke få delta i organisert aktivitet i regi av SIF. Ta kontakt ved behov for oppdeling/utsettelse av medlemsfakturaen.

I forsikringsvilkårene til NFF, så refereres dette til at alle må ha betalt gyldig lisens.
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/forsikringsbevis-2017.pdf