Her er klubbens mal for lapper til flaskeinnsamlinger: FLASKEINNSAMLING.docx

NB: Vi har gjort en endring. Hvis noen ikke vil forstyrres pga leggetid osv, så kan de tre lappen på dørhåndtaket. Viktig at dere da instruerer de som samler inn, at de IKKE ringer på hvis lappen henger der.

Denne redigerer dere slik dere vil ha den. Ta kontakt med daglig leder hvis noe er uklart eller det er behov for hjelp :)

Klubbens lag booker innsamlinger ved å sende mail til post@stakkevollan.com. Det skal også opplyses hvilke borettslag som dekkes, og dette legges ut i kalenderen øverst til høyre. Sjekk kalenderen for ledige uker før dere sender mail. Det skal være minst 2 uker mellom hver innsamling. Man kan kun booke en innsamling i slengen, ny kan bookes når den er ferdig. Hvis noen lag vil ha ekstra innsamlinger på områder som ikke dekkes av det laget som har innsamling, så er det anledning til det. Da må det meldes inn til klubben og innsamlinga må avvikles ca samtidig, en dag pluss/minus går greit.
NB: De lag som trener i bobla har prioritet når det gjelder å booke flaskeinnsamlinger. De yngre lagene kan booke seg inn ved ledig kapasitet, eller ta områder som ikke dekkes ved booket innsamling. 

Extra på Stakkevollan har lite å gå på ang økonomi og har lite folk på jobb på kveldstid. De har dermed ikke kapasitet til å ta imot store mengder flasker i tillegg. Men vi har avtalt at hvis lagene stiller med 2 stykker som får opplæring i å betjene pantemaskinen, så kan dere få levere der likevel. De sier at det som må gjøres er såpass enkelt at de som stiller kan få opplæring ved oppmøte på flaskeinnsamlinga. Det viktige her er at lagene stiller med personell som er dedikert til dette. Om det skjer noe mer enn det som vanligvis stopper driften på maskinen, vil selvsagt butikkens folk trå til for å fikse dette. Det betyr at dere må stille med en ekstra, i tillegg til den som vanligvis settes opp til panting, og at dere da må velge noen som kan ta imot slik opplæring til den oppgaven.

Det er fremdeles slik at de som skal levere, må ta kontakt med butikkene på forhånd, slik at alle er forberedt. Hvis noe er uklart, så bare ta kontakt.