Instruks og vaktliste kunstgressbanen.

Foreldrekontakter/trenere på de respektive lagene må i samarbeid sørge for at alle foreldre/spillere har fått beskjed om
oppgavene. Vi er helt avhengig av at all stein kontinuerlig plukkes opp fra bakken og at gummien føres tilbake til banen.


Daglig søppelrydding er alles fellesansvar. Spillerne skal rydde daglig. Trenerne får sette de i gang før treningene starter, ingen trening før det er ryddet! Lett jogging til oppvarming, mens man tar med seg søppel!

Instruks og vaktliste kunstgressbanen.pdf