Nå henger det 2 grønne kampvert-vester i dommergarderoben og 2 stk i bobla over lysbryteren. Lagene må nå stille med 2 ansvarlige kampverter på alle 11er-kampene., og minst 1 på 7er/5er kampene. Vestene skal henges tilbake etter bruk. 

Generell info.

Instruks kampvert.

Vanlige foreldrevettregler er også en god pekepinn på hvilken adferd vi ønsker av tilskuerne, både våre og motstandernes: Foreldrevettregler

Kampvertenes primære oppgave er å ta i mot lagene og dommeren, og bidra til at kampene avvikles på en god og fair måte. Vår bane er privat og det er lov til å vise bort personer som ikke oppfører seg. Vi kan kreve like bra oppførsel som om de var gjester i vårt eget hjem. Les generell info og instruksen for detaljert beskrivelse av oppgavene.