• Det er en mopp og feiesett i alle garderober. De skal alltid ryddes etter bruk! Hjemmelaget er alltid ansvarlig for alle garderobene, hvis ikke annen beskjed er gitt. Også dommergarderoben. Hvis det er åpent inn til kjelleren, så er dere ansvarlig for å se over at ingen av deres spillere har vært og skitnet til garderoben. Skitne mopper byttes ut med rene, og de finner dere på hylle på vaskerommet. De som kommer til skitne garderober må melde i fra til meg på post@stakkevollan.com, slik at vi kan ta dette med de som er ansvarlige. Det er også en del eksterne lag som bruker banen, og de har samme prosedyrer. 
  • Det samme gjelder taktikkrommet i kjelleren som de eldre lagene bruker. Det skal behandles akkurat slik garderobene behandles. Søppel, tape, kaffekopper, flasker og rot skal IKKE etterlates når dere forlater. Mellomdøra skal alltid låses slik at eksterne lag ikke har tilgang dit. Stolene skal stables i passelige stabler etter bruk, slik at det er lett å feie over gulvet. Hvis hver enkelt tar sin stol når dere er ferdig, så er det fort gjort. Der står det 2 feiesett og en mopp i det rommet, og så henger det en feiekost i gangen utafor vaskerommet. Alt av panteflasker m.m skal tømmes for innhold og kastes i den lilla kurven inne på kjellerrommet, alternativt så kan de tømmes og kastes i åpninga i den lille bua ved banen. Kaffekopper m.m skal også tømmes for innhold – I VASKEN / eller ute – og kastes TOMME i søpla.
  • Det skal etterfylles med toalettpapir og tørkepapir etter behov. Det står lager av dette + søppelsekker, mopper m.m på vaskerommet. Bruk de tynne små sekkene inne, og de sterke sekkene utendørs. Fulle sekker skal settes i den gule bua. Nøkkel dit henger i lag med nøkkel til alle beholderne, inne på tavla til høyre på vaskerommet.
  • Cornerflaggene skal stå i hjørnet utafor vaskerommet. De som setter ut flaggene er ansvarlig for at de komme inn og blir erstatningspliktig hvis de glemmes av og forsvinner. Hvis dere overlater flagg til påfølgende kamp, så gjør de oppmerksom på at det da blir deres ansvar å ta de inn. Hvis de ikke tar ansvaret, så tar dere de inn og så blir de uten flagg.

Det henger en sjekk-liste på hva som skal gjøres etter hver bruk, i gangen utafor hjemmegarderoben.