Info fra Troms Fotballkrets:

Det er verdt å merke seg at prosedyrer rundt overganger er regulert i Norges Fotballforbunds – Overgangsreglement (https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1).

Her står det i § 4-1 som er gjeldende for spillere under 15 år :

§ 4-1.Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etter viselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

Tilsvarende står skrevet i § 6-1 for spillere over 15 år :

§ 6-1.Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etter viselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.

Ny klubb er altså pliktig til å varsle tidligere klubb dersom det er aktuelt for noen spillere å skifte klubb. Med klubb menes det klubbens hovedadresse ved offisiell oppgitt e-post adresse (eller tilsvarende) og ikke lagledere/trenere på lagsnivå.

En overgang er bestandig fra klubb til klubb (og ikke fra lag til lag).

Vi ber mottagere av denne e-posten videreformidle denne informasjonen til sine tillitsvalgte og lagledere/trenere.

Eventuelle spørsmål om dette kan sendes til troms.fotball@fotball.no