Medlemsavgift: 500 kr.
SIF har tidligere kun hatt ett medlemskap pr. familie, men i tråd med nye retningslinjer fra NIF, så er dette nå endret til personlige medlemskap. Medlemsavgifta er nå 500 kr pr utøver.
Vi har også mulighet for støttemedlemskap, minstesats er 300 kr pr. år. Men det er frivillig å betale mer, hvis man ønsker. Ved å være medlem, så får man rabatt ved handling av noe treningstøy hos Torshov.

Aktivitetsavgift:
Sammen med medlemsavgifta, så dekker dette kostnader ved bruk av kunstgressbanen og Bobla i sommerhalvåret, og bruk av klubbhuset til alle lagenes arrangement. Det dekker også drakter, fotballer, kjegler/hatter, grunnforsikring, avgift for seriespill, dommerregninger, trenerkurs og lederkurs for tillitsvalgte m.m.
Refusjon av aktivitetsavgift pga. flytting/overgang, kan skje ved søknad til post@stakkevollan.com.
Det vil ikke være noen refusjon etter at halv sesong er passert. Det gis heller ikke noe søskenrabatt for spillere på klubbens seniorlag. 

På grunn av tildeling av vintertimer og kostnader ved timer i Bobla, så starter sesongen 01.11 og avsluttes 31.10 påfølgende år.

Satser 2023:
Alder: 5-6 år: Aktivitetsavgift 1000,- (Inkl. SIF genser)

Alder: 7-12 år: Aktivitetsavgift 1700,-

Alder: 13-16 år: Aktivitetsavgift 1900,-

HALV AKTIVITETSAVGIFT FOR YNGRE SØSKEN.

Aktivitetsavgifta for voksne avhenger av kostnadene. Pr nå er den på 3000,- for både5 div menn og for 4 div kvinner. 

Vintertreningene i Bobla koster ekstra, og dette administreres av de enkelte lag, og kostnaden her avhenger av antall ukentlige økter.

Alle fakturaer fra SIF sendes på e-post. Hvis noen ønsker faktura i posten, så må de gi beskjed om det. Fakturagebyr på 25 kr kommer da i tillegg.

Alle klubbens medlemmer skal melde seg inn via innmeldingslinken: "Bli medlem" til høyre i topp-menyen.
http://www.stakkevollan.com/register/apply/application