Innkalling til årsmøte

Postet av Stakkevollan IF den 29. Mar 2022

Stakkevollan IF innkaller til årsmøte på tirsdag den 19. april kl. 1900.


Møtet avholdes på klubbhuset. Saker som ønskes behandlet, må være innkommet senest søndag den 10.april. 

Sendes på e-post: post@stakkevollan.com

Alle sakspapirer utleveres på møtet.

Det vil bli vanlige årsmøtesaker som behandling av årsmelding, regnskap, budsjett og valg.  Forslag til nye styremedlemmer/varamedlemmer ønskes. Eller kunne du tenke deg å bidra med andre konkrete saker? Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Arne Bjørklund. arne.bjorklund at gmail.com
Refusjon av deler av kontingenten gjennom Tromsø kommune

Postet av Stakkevollan IF den 10. Mai 2021

Tromsø kommune tilbyr å refundere opp til 800 kroner i halvåret for aktiviteter som barnet ditt deltar på. Søknaden gjøres over nett og blir utbetalt direkte på kontoen din. Anbefaler at dere søker om å få refundert deler av kontigenten til SIF som blir utsendt i disse dager. 

Les mer her: https://tromso.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kultur-og-fritidstilbud/stotte-til-kultur-og-fritidsaktiviteter 

Hvis dere ikke får dette til, ta kontakt med Tromsø kommune med kontaktinformasjonen nederst på websiden ovenfor.Permittering og annen info.

Postet av Stakkevollan IF den 1. Apr 2020


Daglig leder er nå permittert. Arbeidsmengden er så liten for tida, så det er ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde stillinga. Klubben taper store penger hver uke fordi Bobla er stengt og vil nok også tape en del videre i sesongen pga liten/ingen aktivitet/kampavvikling fremover, så alle innsparinger hjelper på. Vi følger utviklinga nøye og opphever permitteringa så snart det er behov for det.

Mail til Stakkevollan IF vil bli lest sporadisk og det som må besvares vil gjøres av styreleder Anja Benjaminsen-Harjo. SIF telefonen vil ikke være betjent.

Når det gjelder åpninga for aktivitet i små grupper som kom i dag, så er vi usikker på om dette gjelder innendørsanlegg, eller kun utendørs. Smitte i gresset kan leve i mange dager hvis noen spytter i gresset osv.. Vi forventer mer spesifisering fra NIF/NFF på hvordan dette skal håndheves og vil oppdatere dere så snart vi vet. Vi kan ikke administrere dette fra klubbens side, så foreløpig kan vi ikke åpne opp for aktivitet. 

Hvis det åpnes opp, så vil det komme kjøreregler for hvordan dette kan organiseres av dere selv. 

Vi forventer oppdatering fra Troms Fotballkrets på hvordan sesongen planlegges gjennomført, senest den 08. april.