Alle som bruker garderobene forplikter seg til å lese og forstå reglementet.

Reglement garderober_16.pdf

REGLEMENT FOR BRUK AV GARDEROBENE:

Hjemmelaget er til enhver tid ansvarlig for at garderobene forlates i god stand.
Hvis dere ankommer skitne garderober, så gi beskjed om det på sms til 40240998.

Garderobene skal moppes og ryddes etter all bruk. Dette gjelder også på toalettene, og selve toalettet skal selvfølgelig også rengjøres. Se til at det er toalettpapir og tørkepapir i beholderne. Det er til hjelp for dere selv om dere ber dommer(ne) og bortelag om å rydde etter seg. Tomme flasker kan slippes inn i hullet i veggen i den lille gule bua ved banen.

  1. Det står mopp og kost/støvbrett i alle garderobene. La de stå! De er merket med hjemme/borte.

  2. Rene mopper, klorinspray, JIF, hansker, toalettpapir og tørkepapir finnes på vaskerommet ved siden av hjemmegarderoben. Hvis dere bytter mopper, så skal skitne mopper legges i den store bøtta, og det skal ALLTID settes på nye mopper på skaftene. Nøkler til de ulike beholderne henger på korktavla på høyre side av døra inne på vaskerommet. Papir skal sette INN i beholderne, ikke legges på gulvet eller på vasken!
    HENG DE TILBAKE ETTER BRUK!

  3. Hvis det er flere kamper etter hverandre, så må hjemmelaget vike plass til de som kommer til neste kamp. Dvs. at de senest i pausen er nødt til å fjerne alle sakene sine fra garderoben, OG gjøre en enkel opprydding, før de overlater garderoben og event, nøkler til neste hjemmelag. Bortelaget får beholde garderoben. Hjemmelaget må da rengjøre denne garderoben etter at bortelaget har forlatt.

  4. Neste hjemmelag må dermed vike sin garderobe til gjestende lag på sin kamp. De kan selvfølgelig bruke bortegarderoben etter pausen, da den da vil være tom. De vil da bli ansvarlig for å vaske denne også etter kampslutt. Sjekk banedagboka for å se om det er flere kamper etter dere: https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=12462

  5. Det står 4 cornerflagg i gangen utenfor hjemmegarderoben. Disse settes ut før 11er kamp, og skal tas inn etter kamp. Hvis det er 2 kamper etter hverandre, så er de som er hjemmelag i siste kamp, ansvarlig for dette. Glemte flagg som ødelegges/forsvinner må erstattes av de som var hjemmelag på dagens siste kamp.

  6. NB: Sjekk alltid hva varmekablene i dusjrommene står på (også i dommergarderoben). De skal stilles til maks 12 grader når dere forlater.
Tap av nøkler til dør(ene) vil medføre at kostnadene ved å skifte lås, og innkjøp av nye nøkler må dekkes av den som har lånt/mistet nøklene.


Styret i Stakkevollan IFPowered by: Bloc