OVERSIKT OVER FORELDREKONTAKTER (Pr. 01.11.16)GUTTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
SIF Mix 2012Lena BeateHolma97015521Lenabeh at hotmail.com
Gutter 2011Linn Veronica
Kjærsti
Paulsen
Thorsteinsen
97707958
92415765
rovenica75 at hotmail.com
thorsteinse82 at hotmail.com
Gutter 2010Susann
Johanne Chr.
Stavem Lundblad
Henriksen
95132337
97102026
susann_stavem at hotmail.com
johannechristine at gmail.com
Gutter 09
Linda Synnøve
Hansen
41204192
lindasynove at hotmail.com
Gutter 06/07
TrineRobertsen97527272
trine.robertsen at tromsfylke.no
Gutter 05HegeHenriksen95854016
hege at henriksen.nu
Gutter 04
Kristin
Woll
41844207
Kristin.Woll at yahoo.no

JENTER

LagFornavnEtternavnMobilEpost
Jenter 2010/2011Lisa
Turid
Norheim Andersen
Wangberg
41219838
90843990
lisanor at hotmail.com
turidwangberg at msn.com
Jenter 07
Tom Erik
Johannessen
95551544
dommertom at gmail.comLevert av IdrettenOnline