Medlemskontingenten for aktive er på 1000,- pr år. Kun en medlemsavgift pr. familie.
Sesongen starter 1. nov og varer ut oktober neste år. 

Aktivitetsavgifta kommer i tillegg, og størrelsen på den avhenger av alder og søskenrabatt.
Sammen med medlemsavgifta, så dekker dette kostnader ved bruk av kunstgressbanen og Bobla i sommerhalvåret, og bruk av klubbhuset til alle lagenes arrangement. Det dekker også drakter, fotballer, kjegler/hatter. Forsikring, avgift for seriespill, dommerregninger, trenerkurs og lederkurs for tillitsvalgte m.m. Refusjon av aktivitetsavgift kan skje ved søknad til post@stakkevollan.com. Det vil ikke være noen refusjon etter at halv sesong er passert.

Aldersgruppen til og med 12 år: Aktivitetsavgift 1200,-
Aldersgruppen fra 13 år: Aktivitetsavgift 1400,-

HALV AKTIVITETSAVGIFT FOR YNGRE SØSKEN.

Vintertreningene i Bobla koster ekstra, og dette administreres av de enkelte lag, og kostnaden her avhenger av antall ukentlige økter.

Alle fakturaer fra SIF sendes på e-post. Hvis noen ønsker faktura i posten, så må de gi beskjed om det. Fakturagebyr på 25 kr kommer da i tillegg.

Mer info finner dere ved å lese innmeldingsskjemaet. Alle klubbens medlemmer skal fylle det ut og levere det til trener/foreldrekontakt. INNMELDINGSSKJEMA.doc

Powered by: Bloc